Νεότερα δεδομένα υποστηρίζουν τη μείωση του ποσοστού θανάτων για τους ασθενείς με καρκίνο ως αποτέλεσμα των εξελίξεων που έχουν επιτευχθεί στις θεραπευτικές επιλογές

Σύμφωνα με μία πρόσφατη έκθεση της American Cancer Society (ACS), τα ποσοστά θανάτων στους ασθενείς με καρκίνο στις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να μειώνονται. Κάθε χρόνο, η ACS παρουσιάζει αναλυτικά ένα εύρος στατιστικών στοιχείων σχετικά με την επίπτωση, τη θνητότητα και την επιβίωση σε συνδυασμό με δεδομένα για τους παράγοντες κινδύνου, την έγκαιρη διάγνωση και τη…