Ο ασθενής στο επίκεντρο της καινοτόμου φαρμακοβιομηχανίας

 

8 Φεβρουαρίου 2020

 

Διαδικτυακή Συνάντηση με την Ένωση Ασθενών Ελλάδος πραγματοποίησε την 3η  Φεβρουαρίου 2021 το Phrma Innovation Forum (PIF). Εκ μέρους της Ένωσης παρόντες ήταν οι κα. Κατερίνα Κουτσογιάννη, Πρόεδρος, ο κ. Νίκος Δέδες, Γενικός Γραμματέας, ο κ. Δημήτρης Κοντοπίδης, Α' Αντιπρόεδρος, ο κ. Γιώργος Τσιακαλάκης, Διευθυντής ενώ από την πλευρά του PIF εκπροσώπησαν ο κ. Σάββας Χαραλαμπίδης, Γενικός Γραμματέας του ΔΣ μαζί με την κα. Αθηνά Παπαπαύλου και τον κ. Ηλία Κοντούδη, μέλη της ομάδας εργασίας Πολιτικής Υγείας.

Οι δύο πλευρές αναγνώρισαν από κοινού την ανάγκη για παροχή ισότιμης φαρμακευτικής περίθαλψης υψηλής ποιότητας σε όλους τους πολίτες, ενώ παράλληλα επιβεβαίωσαν την προσήλωση τους στο κοινό όραμα για ένα αποτελεσματικό και βιώσιμο περιβάλλον φαρμακευτικής πολιτικής που στο επίκεντρο του τοποθετεί τις ανάγκες των ασθενών.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στη συμμετοχή των ασθενών στις διαδικασίες αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας όπου αναδείχθηκε η ανάγκη για την κατάθεση μαρτυρίας ασθενών σχετικά με τα σχετιζόμενα νοσήματα που αφορούν τις θεραπείες υπό αξιολόγηση. Στόχος είναι η λήψη αποφάσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ασθενών. Επίσης, η Ένωση Ασθενών αναγνώρισε την αξία προσέλκυσης περισσότερων κλινικών μελετών αλλά και την ανάγκη βιώσιμης χρηματοδότησης της φαρμακευτικής περίθαλψης.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο κ. Χαραλαμπίδης τόνισε: «Με βασική Αρχή μας τη διασφάλιση των καινοτόμων φαρμακευτικών θεραπειών προς το σύνολο των ασθενών, ο διάλογος και η από κοινού πρωτοβουλίες με την Ένωση είναι προτεραιότητά μας. Η κοινή στόχευση μας επιτρέπει να αναλάβουμε και να υλοποιήσουμε μαζί πρωτοβουλίες που θα θέτουν ως ύψιστη προτεραιότητα την σταθερή πρόσβαση των ασθενών στις βέλτιστες θεραπείες και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας ζωής τους».

Από την πλευρά της, η κ. Κατερίνα Κουτσογιάννη, Πρόεδρος της  Ένωσης Ασθενών τόνισε την ανάγκη διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων καθώς και τη θέσπιση ενός κοινού πλάνου για την εξασφάλιση της σταθερής πρόσβασης των ασθενών στις βέλτιστες θεραπείες.