Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη

New Board of Directors for PhARMA Innovation Forum Greece

Το ζήτημα της δημόσιας χρηματοδότησης της φαρμακευτικής δαπάνης αναδεικνύει ως πρωτεύουσας σημασίας και ύψιστης προτεραιότητας για την άνθιση της καινοτομίας στη φαρμακοβιομηχανία, η κυρία Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, πρόεδρος του PhARMA Innovation Forum (PIF) Greece. Η κυρία Μπαρμπετάκη, που είναι η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος στην AbbVie Pharmaceuticals για την Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, μίλησε στο Αφιέρωμα του…

New Board of Directors for PhARMA Innovation Forum Greece

A new Board of Directors was elected by the General Assembly of the members of PhARMA Innovation Forum (PIF) Greece, held yesterday. The new Board came together earlier today for the first time to assign internal roles and responsibilities. As a result of this procedure, Labrina Barmpetaki, President & Managing Director, Abbvie Pharmaceuticals Greece, Cyprus…