Εκπροσωπούμε την καινοτομία στο χώρο της φαρμακοβιομηχανίας

  • Παρέχουμε τις πιο εξελιγμένες θεραπείες στους ασθενείς.
  • Επενδύουμε στην επιστημονική έρευνα, στοχεύοντας στη θεραπεία και στην πρόληψη.
  • Επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό και προσδίδουμε υψηλή προστιθέμενη αξία στο τομέα της Φροντίδας Υγείας και στον φαρμακευτικό κλάδο στην Ελλάδα.
  • Υποστηρίζουμε τις πολιτικές υγείας που εξασφαλίζουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε νέες καινοτόμες θεραπείες για όλους τους ασθενείς.

Η Φιλοσοφία μας

Οι ασθενείς είναι στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας με έμφαση και απόλυτο σεβασμό στην επιστήμη, την πρόοδο και την ποιότητα της δημόσιας υγείας.

Στόχος μας είναι η συνδιαμόρφωση της φαρμακευτικής πολιτικής της χώρας μας, καθώς και να αναδείξουμε σε Ευρωπαϊκό επίπεδο τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας της υγείας.

Προτεραιότητα μας είναι να αλλάξουμε τις θεραπευτικές προσεγγίσεις, στηρίζοντας την έγκαιρη πρόληψη και παρέχοντας καινοτόμες λύσεις για καλύτερες εκβάσεις υγείας για τους ασθενείς.

Επιδιώκουμε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς για να διασφαλίσουμε ένα βιώσιμο και προβλέψιμο σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.