Το PhARMA Innovation Forum Greece παρουσίασε τα στοιχεία μελέτης της KPMG που καταγράφουν το αθροιστικό αποτύπωμα της δράσης των εταιριών μελών του για τους ασθενείς, την οικονομία και την κοινωνία στην Ελλάδα την περίοδο 2019-2021.  Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν το μεγάλο εύρος και τον εντυπωσιακό θετικό αντίκτυπο της φαρμακευτικής καινοτομίας στη χώρα μας.

Η επένδυση σε νέες θεραπείες επιστρέφει αυξημένο προσδόκιμο και βελτιωμένη ποιότητα ζωής για τους πολίτες στην Ελλάδα, ραγδαίες προόδους στην αντιμετώπιση απειλητικών για τη ζωή ασθενειών και προστιθέμενη αξία στο υγειονομικό σύστημα, την οικονομία της χώρας και το κοινωνικό σύνολο.

Χρόνο με το χρόνο, οι εταιρείες-μέλη του PIF συνεισφέρουν ακόμη περισσότερο σε κλινικές μελέτες, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ιατρική πρόοδο.

Πέρα από τις 4.100 άμεσες θέσεις απασχόλησης υψηλής κατάρτισης που προσφέρουν οι εταιρείες-μέλη του PIF, η συνεργασία τους με Ελληνικές εταιρείες υποστηρίζει τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και οικονομικής ανάπτυξης. Συνολικά, κατά μέσο όρο κάθε χρόνο οι εργαζόμενοι σε Ελληνικές εταιρείες – εξωτερικούς συνεργάτες φτάνουν τους 1.000, ενώ ο κύκλος εργασιών Ελληνικών εταιρειών, εξωτερικών συνεργατών που εμπλέκονται στην παρασκευή και την προώθηση καινοτόμων φαρμάκων ανήλθε την περίοδο 2019-2021 στα € 250 εκατ. 

Το PIF είναι αφοσιωμένο στην ανάπτυξη θεραπειών αιχμής, με κύριες θεραπευτικές περιοχές τις Καρδιαγγειακές παθήσεις, την Ογκολογία, τις Αναπνευστικές παθήσεις, τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ) ΣΜΝ, την Αιματολογία, την Ανοσοθεραπεία, τη Νευροεπιστήμη, τη Δερματολογία και τις Σπάνιες παθήσεις.

Περισσότερες από 350 εκατ. μονάδες / δόσεις φαρμακευτικών προϊόντων on-patent διανεμήθηκαν την περίοδο 2019-2021, διασφαλίζοντας ότι οι ασθενείς μπορούν να λάβουν τα φάρμακα που χρειάζονται και επιτρέποντας στους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης να επιλέξουν την καταλληλότερη θεραπεία για τον κάθε ασθενή. Παράλληλα, η ανάπτυξη και η παροχή ορφανών φαρμάκων συμβάλλει στην αντιμετώπιση ενός ευρύτερου φάσματος σπάνιων ασθενειών, γεγονός που διασφαλίζει ότι οι ασθενείς με σπάνιες ασθένειες αποκτούν πρόσβαση σε θεραπείες που στοχεύουν συγκεκριμένα την πάθησή τους. Επιπλέον, οι εταιρείες – μέλη του PIF προτίθενται να λανσάρουν συνολικά περισσότερα από 90 καινοτόμα φάρμακα στην Ελληνική αγορά, μέσα στα επόμενα 2 χρόνια.

Επενδύουμε συστηματικά σε προγράμματα υποστήριξης ασθενών για τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης.

Παράλληλα, ενδυναμώνουμε τις κοινότητες μέσω προγραμμάτων CSR, τα οποία αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση για αλληλεπίδραση, για τη βελτίωση των υγειονομικών αποτελεσμάτων και για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Εξίσου εντυπωσιακά είναι και τα στοιχεία για τις Εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τις ασθένειες που έτρεξαν από τις εταιρείες – μέλη του forum:

Τέλος, εφαρμόζουμε την ισότητα και τη διαφορετικότητα στην πράξη με αποτελέσματα που υποστηρίζονται από τους αριθμούς.