Η επένδυση στη βιοφαρμακευτική καινοτομία όχι μόνο σώζει ανθρώπινες ζωές και δίνει ελπίδα στους ασθενείς να προχωρήσουν μπροστά, αλλά συνεισφέρει ουσιαστικά στην οικονομία κάθε χώρας1.

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Το 2017, οι βιοφαρμακευτικές εταιρείες επένδυσαν 97 δισεκατομμύρια δολάρια σε έρευνα και ανάπτυξη.

Ο κλάδος υποστηρίζει περισσότερες από 4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε ολόκληρη τη χώρα και περισσότεροι από 800.000 εργαζόμενοι σε όλες τις εταιρείες πηγαίνουν καθημερινά να εργαστούν για την έρευνα και ανάπτυξη νέων θεραπειών για τους ασθενείς που τα έχουν ανάγκη1.

Το 2017, οι βιοφαρμακευτικές εταιρείες χρηματοδότησαν περισσότερες από 4.500 κλινικές δοκιμές μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το αποτύπωμα παραγωγής της βιομηχανίας στις ΗΠΑ είναι επίσης εκτεταμένο, με περισσότερες από 1.100 εγκαταστάσεις σε 45 πολιτείες να κατασκευάζουν σήμερα εγκεκριμένα από τον FDA φάρμακα και συναφή προϊόντα10. Η συνδυασμένη επίδραση των βιοφαρμακευτικών άμεσων θέσεων εργασίας, της αλυσίδας εφοδιασμού, των μισθών και των παροχών είχαν ως αποτέλεσμα περισσότερα από 1 τρισεκατομμύρια δολάρια σε οικονομική παραγωγή το 201710.

Ευρώπη

Η βιοφαρμακευτική βιομηχανία συμβάλλει σημαντικά και στην ευρωπαϊκή οικονομία11.

Βιβλιογραφία

 1. https://www.phrma.org/Profile-Booklet
 2. https://www.efpia.eu/Meds-Changing
 3. 50-years-of-global-health-progress-report-ifpma-sustainability-2018/li>
 4. Health Advances analysis; WHO Mortality Database (accessed February 2016)
 5. Frank R. Lichtenberg (2015) Pharmaceutical Innovation, Longevity, and Medical Expenditure in Greece, 1995–2010, International Journal of the Economics of Business, 22:2, 277-299.
 6. https://catalyst.phrma.org/new-report
 7. Lichtenberg 2009 Have newer CV drugs reduced hospitalization in 20 OECD countries Health Econ.
 8. Health Advances analysis, Preaud 2014 Annual public health and economic benefits of seasonal influenza vaccination
 9. Fantoni 2010 Factors related to return to work by women with breast cancer in Northern France J Occup Rehab;
 10. https://www.phrma.org/Biopharmaceutical.pdf
 11. https://efpia.eu/publications/data-center