Σπύρος Φιλιώτης

Ταμίας ΔΣ PIF, Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντή της Φαρμασέρβ – Λίλλυ ΑΕΒΕ

Ο Σπύρος Φιλιώτης ξεκίνησε την καριέρα του, στη φαρμακευτική αγορά, το 1997 στην Eli Lilly and Company στην Ινδιανάπολη των Η.Π.Α την οποία και συνέχισε στην Lilly Ισπανίας. Μετά την ολοκλήρωση της Στρατιωτικής του θητείας εντάχθηκε το 2001 στην Φαρμασέρβ – Λίλλυ ως Επιστημονικός Συνεργάτης. Διετέλεσε μεταξύ άλλων Διευθυντής Διαχείρισης Τομέων καθώς και Διευθυντής Εταιρικών και Κοινωνικών Υποθέσεων. Το 2008 επέστρεψε στην Ινδιανάπολη συμμετέχοντας στην ομάδα του διαβήτη στην Lilly. Λίγους μήνες αργότερα ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Διευθυντή στην Lilly Denmark.

Από το Ιανουάριο του 2010 κατέχει την θέση του Αντιπροέδρου και Γενικού Διευθυντή της Φαρμασέρβ – Λίλλυ ΑΕΒΕ καθώς είναι και μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης Φαρμακευτικής Δαπάνης.

Στην πολυετή καριέρα του έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος και Υπεύθυνος Κλινικής Έρευνας του Ελληνικού Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος Αξιολόγησης και Διαπραγμάτευσης Τεχνολογιών Υγείας του Ελληνικού Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) καθώς επίσης Ταμίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο Φόρουμ Φαρμακευτικής Καινοτομίας (PIF).