Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη

Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη

Πρόεδρος ΔΣ PIF, Διευθύνουσα Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) της AbbVie Φαρμακευτικής Ελλάδας, Κύπρου & Μάλτας

Η Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη αποτελεί ένα στέλεχος με μεγάλη εμπειρία στο φαρμακευτικό κλάδο διεθνώς, όπως επίσης στον κλάδο της βιοτεχνολογίας και της συμβουλευτικής, με παρουσία σε περισσότερες από 20 χώρες και σε ρόλους αυξημένης ευθύνης για τη διαμόρφωση επιχειρηματικής στρατηγικής καθώς και στρατηγικής για την έρευνα και ανάπτυξη σε πολλές θεραπευτικές κατηγορίες. Η Λαμπρίνα από το 2009 έως σήμερα διετέλεσε επικεφαλής πολλών επιτελικών τμημάτων της AbbVie αλλά και της Abbott σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι πτυχιούχος Φαρμακευτικής από το Πανεπιστήμιο Πατρών, κάτοχος μεταπτυχιακού Master στη Διοίκηση από την Οικονομική Σχολή Αθηνών (ΟΠΑ) και κάτοχος MBA με εξειδίκευση στο Μάρκετινγκ από το Πανεπιστήμιο του Lancaster