Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη

Λ. Μπαρμπετάκη: Στόχος η οικοδόμηση ενός συστήματος Υγείας που θα καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες των ασθενών

H χρηματοδότηση της φαρμακευτικής περίθαλψης δεν μπορεί να συνεχίσει να παραμένει στάσιμη, ενώ τελικό ζητούμενο πρέπει να είναι ένα εθνικό σύστημα υγείας στο οποίο οι ασθενείς που ζουν στην Ελλάδα να απολαμβάνουν ισότιμη και απρόσκοπτη πρόσβαση σε καινοτόμες υπηρεσίες και θεραπευτικές λύσεις, δηλώνει στο DailyPharmaNews, η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του PIF (Pharma Innovation Forum), Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος…