Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη

Η αξία της φαρμακευτικής καινοτομίας για την οικονομική ανάπτυξη και ευημερία

H προσέλκυση ξένων επενδύσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της οικονομίας, την πρόοδο και ευημερία της ελληνικής κοινωνίας. Ωστόσο, οι επενδύσεις «χρειάζονται» κατάλληλο επιχειρηματικό περιβάλλον, ρυθμιστικό και οικονομικό, που χαρακτηρίζεται από σταθερότητα, προβλεψιμότητα και προοπτική βιωσιμότητας για τις επιχειρήσεις που «επιλέγουν» την Ελλάδα για τα επενδυτικά τους σχέδια. Μια σημαντική ευκαιρία για τη χώρα…