Ιωάννης Κωτσιόπουλος: «Δεκάδες αποσπασματικές ρυθμίσεις έφεραν τον φαρμακευτικό κλάδο μπροστά στα σημερινά αδιέξοδα»

Ο κ. Ιωάννης Κωτσιόπουλος είναι ο γενικός διευθυντής του Pharma Innovation Forum που εκπροσωπεί 26 ηγέτιδες φαρμακευτικές εταιρείες έρευνας και ανάπτυξης, ενώ από τον Ιούλιο του 2019 ως τον Ιούλιο του 2023 διετέλεσε γενικός γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας του υπουργείου Υγείας. Με τα ζητήματα της τιμολόγησης, του clawback, της έγκρισης νέων καινοτόμων φαρμάκων και γενικά της…