Υβόνη Παπαστελάτου

Μέλος ΔΣ PIF, Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος / Γενική Διευθύντρια Ειδικής Φροντίδας Sanofi Ελλάδας & Κύπρου Α.Ε.

Η Υβόνη Παπαστελάτου είναι η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος / Γενική Διευθύντρια Ειδικής Φροντίδας της Sanofi Ελλάδας & Κύπρου. Η επαγγελματική της σταδιοδρομία ξεκίνησε το 2004, σε εταιρεία συμβουλευτικής και ανάλυσης δεδομένων μέσω της οποίας εργάστηκε για μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Το 2015 μετακινήθηκε στον φαρμακευτικό χώρο και το 2020 εντάχθηκε στο δυναμικό της Sanofi, διαγράφοντας μία επιτυχημένη διαδρομή αρχικά ως Επικεφαλής του τμήματος Business Operations & Support για Νότια Ευρώπη και στη συνέχεια ως Επικεφαλής του Τμήματος Business Transformation για την Επιχειρησιακή Μονάδα της Ειδικής Φροντίδας Κεντρικής και Νότιας Ευρώπης και Επικεφαλής του Τμήματος Ογκολογίας Ελλάδας και Κύπρου.

Αξιοποιώντας την εμπειρία διαφορετικών ρόλων και ακολουθώντας μία ανθρωποκεντρική στρατηγική, έχει ως προτεραιότητα τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων των ομάδων με τις οποίες εργάζεται και την ανάπτυξη συνεργειών με στόχο την καινοτομία και τη δημιουργία ενός ουσιαστικού κοινωνικού αποτυπώματος.