Σάββας Χαραλαμπίδης

Γενικός Γραμματέας ΔΣ PIF, Γενικός Διευθυντής Gilead Sciences

Ο Σάββας Χαραλαμπίδης είναι ο Γενικός Διευθυντής τoυ ελληνικού υποκαταστήματος της  Gilead Sciences, μιας πρωτοπόρου εταιρείας βιοτεχνολογίας -με έδρα στις ΗΠΑ-  που ερευνά και αναπτύσσει καινοτόμες θεραπείες σε τομείς που υπάρχουν σημαντικά θεραπευτικά κενά. Ηγείται μιας ομάδας ταλαντούχων ανθρώπων, αφοσιωμένων στην διασφάλιση απρόσκοπτης πρόσβασης των ασθενών στις καινοτόμες θεραπείες της Gilead.

Έχει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στη φαρμακοβιομηχανία, σε θέσεις πωλήσεων και μάρκετινγκ, τόσο στη GSH όσο και στην Abbott Labs, σε διάφορες αγορές του κόσμου.

Σπούδασε Βιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακών διπλωμάτων στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από την Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) καθώς και στη Διαχείριση Ψυχολογίας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ως ιδρυτικό μέλος του PIF, μέλος του Δ.Σ. και νυν Γενικός Γραμματέας δεσμεύεται να θέσει την έρευνα και καινοτομία στο επίκεντρο μια βιώσιμης φαρμακευτικής πολιτικής στην Ελλάδα, ανταποκρινόμενος στο διαχρονικό αίτημα των ασθενών για σταθερή πρόσβαση στις σύγχρονες θεραπείες.