Μαριάντζελα Οικονομοπούλου: “Η αντιμετώπιση των ελλείψεων ευκαιρία για τον εξορθολογισμό του Υγειονομικού μας συστήματος”

Ελλείψεις φαρμάκων Οι ελλείψεις φαρμάκων, μια πρόκληση με διεθνείς διαστάσεις, δείχνει να κινητοποιεί το σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων στη διαμόρφωση ενός πλαισίου που θα θέτει ως προτεραιότητα την πρόσβαση των ασθενών στις θεραπείες που χρειάζονται. Δυστυχώς υπάρχουν και εξαιρέσεις, όπως φάνηκε από τις ατεκμηρίωτες κατηγορίες εναντίον συγκεκριμένων φαρμακευτικών εταιρειών, οι οποίες μάλιστα κατονομάστηκαν χωρίς αποδείξεις.…

Pharma Innovation Forum PIF

Η αδιάλειπτη πρόσβαση των ασθενών στις θεραπείες που χρειάζονται, απόλυτη προτεραιότητα για την Καινοτόμο Φαρμακοβιομηχανία

Eλλείψεις φαρμάκων, μια παγκόσμια πρόκληση Οι ελλείψεις φαρμάκων αποτελούν μια παγκόσμια πρόκληση που απαιτεί πολλαπλές και συντονισμένες προσπάθειες. Η καινοτόμος φαρμακοβιομηχανία, την οποία εκπροσωπούμε, δίνει απόλυτη προτεραιότητα στο ζήτημα αυτό καθώς αγγίζει τον πυρήνα του καταστατικού μας σκοπού, δηλαδή τη διασφάλιση της ευρύτερης δυνατής πρόσβασης των ασθενών στις θεραπείες που χρειάζονται. Είναι σημαντικό ότι, και…