Η ηγεσία στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον

Στις εργασίες της Ημερίδας της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικού Management (Ε.Ε.Φα.Μ), με τίτλο “Leading with or without authority” συμμετέχει το PhARMA Innovation Forum Greece με την Πρόεδρο του ΔΣ, Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη να απευθύνει εναρκτήριο χαιρετισμό. Το θέμα που απασχολεί την Ημερίδα είναι οι δεξιότητες και οι συμπεριφορές που διακρίνουν τους ικανούς ηγέτες καθώς και τα διαφορετικά…